Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Walne Zebranie Delegatów PZKite w najbliższą niedzielę w Warszawie

Walne Zebranie Delegatów PZKite w najbliższą niedzielę w Warszawie

Drukuj PDF

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Związku Kiteboardingu

Zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu, stosownie do uchwały Zarządu z dnia 26 sierpnia 2015 roku,  zaprasza na 1-sze Walne Zebranie Delegatów o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Zebranie odbędzie się dnia 11 października 2015r. (niedziela)  o godzinie 15.00 w siedzibie Związku w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński nr 377.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ZWIĄZKU  ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11.10.2015r.

I. Część wstępna Zebrania

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Delegatów.
2. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia albo Wiceprezesa.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Wybór Sekretarza Zebrania
5. Sprawdzenie kworum.

II. Część sprawozdawcza Zebrania

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Związku obecnej kadencji.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Związku obecnej kadencji.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji.
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Związku za okres sprawowania mandatu.
10. Przeprowadzenie głosowania w sprawie absolutorium członkom  Zarządu.

III. Część wyborcza Zebrania

11. Wybór Zarządu Związku:                                                                                                                  
- wezwanie do zgłoszeń kandydatów na Prezesa Zarządu, spośród delegatów członków Związku;
- prezentacja własna kandydatów na Prezesa Zarządu Związku,                                                                      
- głosowanie tajne w przedmiocie wyboru Prezesa Zarządu Związku,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- wezwanie do zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu, spośród delegatów,
-  podjęcie uchwały o ilości członków Zarządu nowej kadencji,                                                                                                
- głosowanie tajne w przedmiocie wyboru członków Zarządu Związku,
- ogłoszenie wyników wyborów,                                                                                                                              
- powzięcie uchwały zatwierdzającej wynik wyborów Prezesa i członków Zarządu.

12. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej:                                                                                                             

 - wezwanie do zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, spośród delegatów członków Związku,
- podjęcie uchwały o ilości członków Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji,                                                        

- głosowanie tajne w przedmiocie wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
- ogłoszenie wyników wyborów,
- powzięcie uchwały zatwierdzającej wynik wyborów.

13. Wybór delegatów na Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego:                                                                                                             

- wezwanie do zgłoszeń kandydatów spośród delegatów,
-  głosowanie tajne w przedmiocie wyboru delegatów,
- ogłoszenie wyników wyborów, w tym wskazanie delegata oraz delegatów rezerwowych,
- powzięcie uchwały zatwierdzającej wynik wyborów.

IV. Część legislacyjna Zebrania

14. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Związku.
15. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do Statutu Związku.
16. Głosowanie nad przyjęciem uchwały zobowiązującej Zarząd do przygotowanie tekstu jednolitego statutu.

V. Dyskusja i wolne wnioski

VI. Część końcowa Zebrania

17. Zamknięcie obrad.

 Informacje dodatkowe

1. Czynne prawo wyborcze - prawo do głosowania podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów przysługuje wszystkim obecnym na Zebraniu delegatom członków zwyczajnych Związku.

2. Bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania do organów władzy Związku, na delegatów Związku  w innych organizacjach, przysługuje wszystkim delegatom członków zwyczajnym Stowarzyszenia. Nieobecnego członka może zgłosić każdy inny delegat.

3. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo być reprezentowani przez 5 delegatów każdy. Delegaci członków Związku nie mogą realizować uprawnień wynikających z uczestnictwa w Walnym Zebraniu Delegatów przez pełnomocnika.

4. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

a/ z głosem stanowiącym (głosowanie uchwał)  – obecni delegaci członków Związku,

b/ z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, niebędący delegatami oraz zaproszeni goście.

5. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 20 % liczby delegatów, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Związku, podejmowanych większością 2/3 głosów.        

 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.

Logowanie

Kalendarz zawodów

lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 279 gości