Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Zawody ogólne Harpagan Race - Szczecin Dąbie - 27.10.2012

Harpagan Race - Szczecin Dąbie - 27.10.2012

Drukuj PDF

 Dobra Marina organizuje w sobotę 27.10.2012 regaty racing na głównej plaży Dąbia.

[Aktualizacja - 13.11.2012] Relacja Marceliny "Bambi" Wiśniewskiej:

Idealny sposób na spędzenie chłodnego październikowego dnia? Pomysłów może być wiele - siedzenie przy kominku, podziwianie spadających za oknem liści, rozmyślanie nad jesienną metaforą przemijania… Ze świecą jednak szukać kogoś, kto wśród tych propozycji umieściłby całodzienny pobyt na plaży. Jednak Magdalena Węgielnik, trenerka sekcji kitesurfingowej w KS Dobra Marina, po raz kolejny dokonała niemożliwego - 28.10. przy jeziorze Dąbie zgromadziło się kilkadziesiąt osób, by w temperaturze niewiele powyżej zera podziwiać zmagania najtwardszych zawodników. A było na co popatrzeć…

Choć pierwszy start przewidziany był o jedenastej, punkt siódma (jeszcze przed wschodem słońca) na spocie stawiła się cała ekipa Dobrej Mariny. Pracowali w pocie czoła, by wszystko było gotowe na przybycie gości. Choć do ich dyspozycji były 3 namioty, sprzęt do testowania oraz stoisko z najnowszą kolekcją Underwave’a, zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszył się piecyk gazowy, przy którym każdy próbował ogrzać zmarznięte ręce. Jednak o godzinie 14 cała uwaga zebranych odwróciła się na chwilę od cudownego urządzenia i skoncentrowała się na wodzie. Zawodnicy bowiem, ledwo poczuwszy lekki powiew wiatru w ekspresowym tempie założyli swoje najgrubsze pianki, wskoczyli na deski i popędzili na linię startu. Pierwszy wyścig odbył się bez przeszkód – na prowadzenie wysunął się Maks Żakowski, zaraz za nim znaleźli się Przemysław Miarczyński i Michalina Laskowska. Po drugim biegu warunki ponownie się pogorszyły, co zmusiło wszystkich do powrotu na brzeg. Z ulgą przebrali się w suche rzeczy, po czym pojechali do domów, by, kilka godzin później, spotkać się ponownie na imprezie w klubie Lulu.

O 21 wszyscy zawodnicy dumnie wyszli na scenę, a Magda wręczyła im nagrody. Wśród mężczyzn, pierwsze dwa miejsca zdobyli Maks oraz Przemek i wygrali tym samym bilety lotnicze na Sardynię ufundowane przez firmę Jovitravel. Zaraz za nimi znalazł się Piotr Bocher. Zwyciężczynią w kategorii kobiet została Michalina Laskowska – ona z kolei otrzymała od firmy Jovitravel tygodniową wycieczkę do Egiptu. Kolejne na podium były Edyta Gwizdała oraz Agnieszka Grzymska. Po rozdaniu wszyscy zajęli miejsca przy wspólnym stoliku i w przyjaznej atmosferze świętowali zakończenie sezonu. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku Harpagan Race będzie jeszcze bardziej udany. Dziękujemy za ufundowanie nagród Jovitravel, Ozone, Spondylus, Made In oraz zakładowi ZWiK i Marina Hotele za pomoc przy organizacji regat. Oczywiście podziękowania również należą się rodzicom młodzieży, Dawidowi Zbroji, Marcinowi Śledziowi za pomoc przy obsłudze regat oraz Pani Prezes Agnieszce Piecuch za pyszne kanapki i nie tylko:))))

Wyniki
1. Michalina Laskowska
2. Edyta Gwizdała
3. Agnieszka Aga Grzymska
4. Marcelina "Bambi" Wiśniewska

1. Max Żakowski
2. Przemysław Miarczyński
3. Piotr Bocher
4. Cezariusz Piórczyk


 

REGULAMIN

MIEJSCE, TERMIN
27.10.2012 Kąpielisko Dąbie 70-832 Szczecin, ul.Żaglowa 1

1. REGATY
1.1. Regaty zostaną rozegrane w terminie 27.10.2012 (28.10.2012 jest dniem zapasowym)
1.2. Zostaną rozegrane następujące konkurencje Kite race w kategoriach wiekowych: Kobiety, Mężczyźni (Open), Masters
1.3. Nagrody będą przyznane w kategorii Open, Kobiet i Masters za pierwsze miejsca (pozostałe nagrody zostaną rozlosowane pośród zawodników).
1.5. Do rozegrania konkurencji wymagane jest ukończenie jednego wyścigu.

2. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR
2.1. Organizatorem i Koordynatorem regat jest KS Dobra Marina

3. PRZEPISY
3.1. Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z następującymi przepisami:
a. Eksperymentalne Przepisy Współzawodnictwa Desek z Latawcem 2009-2012, wydanymi przez IKA, (zwane w skrócie: Przepisy Regatowe Kiteboardingu -PRK),
b. Przepisy Rozgrywania Course Racing PSKite,
c. Kodeks Postępowania PSKite,
d. Zawiadomienie o Regatach (ZoR) oraz Instrukcja Żeglugi (IŻ),

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
4.1. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.
4.2. Uczestnicy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w regatach mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. telefonicznie na nr 883-793-783 Magdalena Węgielnik
4.3. Rejestracja zawodników odbędzie się na miejscu rozgrywania, 27.10 (sobota) w godzinach 8.00- 10.00.
4.4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze regat, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia regat, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie regat na ryzyko własne.
4.5. Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalając na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kitesurfingowych.
4.6. Zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia.
4.7. Maksymalna liczba zawodników wynosi 30 osób.
7.8.W nadzwyczajnych przypadkach losowych Dyrektor Regat może dopuścić do regat zawodnika nieobecnego podczas rejestracji. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Regat.

5. WPISOWE
5.1. Wysokość wpisowego do regat wynosi 50 PLN.
5.2. Wpisowe upoważnia do uczestnictwa w każdej konkurencji przeprowadzanej podczas regat oraz uczestnictwa w przewidzianych atrakcjach. Śniadanie, obiad oraz wieczorne wejście do Klubu Lulu w cenie.
5.3. Wpisowe zostaje przyjęte na miejscu regat podczas rejestracji.

6. PROGRAM REGAT
6.1 Program regat będzie następujący:
27.10.2012 (sobota)
8:00- 10:00- przyjmowanie zgłoszeń
10:00-16:00- testy sprzętu
10:15- Oficjalne otwarcie regat
11:00- Pierwszy możliwy start
16:00- Grill dla zawodników
19:30- Zakończenie regat (Klub Lulu)

6.2 Planowane jest rozegranie 6 wyścigów w ciągu dnia

7. REKLAMOWANIE I PRAWA DO WIZERUNKU7.1. Zawodnicy nie mogą prowadzić akcji marketingowych i promocyjnych eksponujących w znaczący sposób logo swojego sponsora bez pisemnej zgody organizatora regat pod rygorem dyskwalifikacji.

7.6. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów na utrwalonych w czasie trwania regat materiałach zdjęciowych, filmowych i innych promocyjnych oraz medialnych dotyczących regat na wszystkich polach eksploatacji.

8. SPRZET
8.1. Zawodnicy zobowiązani są do startu na deskach typu race, w przypadku startu na innej desce nastąpi dyskwalifikacja.

10. OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ
Tablica ONB będzie umieszczona w BIURZE REGAT

11. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
11.1. Instrukcja żeglugi dostępna pierwszego dnia zawodów w biurze regat, oraz na tablicy ogłoszeń

12. TRASY I FORMATY ROZGRYWANIA REGAT
12.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami punktu 3.
12.2. Trasy zostaną przedstawione graficznie w instrukcji żeglugi

13. SYSTEM KAR

System Kar Punktowych według PRK. Każde zgłoszenie kary musi być przedstawione Komisji Regatowej w przewidzianym czasie 30min po ukończeniu wyścigu poprzez wypełnienie formularza Poprawek punktowych w kiteboardingu. Zawodnik może wybrać pomiędzy Karą Jednego Obrotu a Karą Punktowa. Kara Jednego Obrotu zastępuję Karę Punktowa.

14. PUNKTACJA

14.1. Każdy wyścig będzie punktowany według Alternatywnego Systemu Małych Punktów:

Miejsce

1

2

3

Każde następne

DNF

DNS

DSQ

Punkty

0,7

2

3

Dodać 1 punkt

Liczba zawodników

na starcie +1

Liczba zgłoszonych

zawodników + 1

Liczba zgłoszonych

zawodników + 1

14.2. Ilość najgorszych wyników odrzucanych w zależności od ilości ukończonych wyścigów:

 Ilość rozegranych wyścigów

1-3

4-6

7-10

11-15

16 i więcej

Ilość odrzuconych

0

1

2

3

4

 

17. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOSCI I UBEZPIECZENIE
17.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na regaty, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich.
17.2. Każdy uczestnik bierze udział w każdych regatach na własna odpowiedzialność. żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakakolwiek szkodę spowodowana przez uczestnika lub jego sprzętu.
17.3. Indywidualna decyzja i odpowiedzialnością każdego zawodnika jest podjecie decyzji odnośnie startu bądź jego przerwania w dowolnym momencie mając na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników regat.
17.4. Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny i zobowiązany do używania sprzętu kitesurfingowego, który zaopatrzony jest w niezbędne systemy bezpieczeństwa i nadaje sie do bezpiecznego używania w warunkach pogodowych, które mogą wystąpić podczas rozgrywania regat.
17.5. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginiecie sprzętu podczas trwania regat.
17.6. Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem uczestnictwa w regatach.
17.7. Jeśli Sędziowie, Dyrektor Regat bądź Beach Marshall uznają, że zawodnik potrzebuje pomocy lub jakiejkolwiek asysty, zawodnik zobowiązany jest do przyjęcia tej pomocy oraz zastosowania sie do wszelkich instrukcji wydanych przez wyżej wymienione osoby bądź przez ekipę ratunkowa.
17.8. Podczas treningów oraz wszystkich rozgrywanych konkurencji rekomendowane jest używanie kasków i kamizelek ochronnych.
17.9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia sie od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca sie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
20. W razie braku wiatru zostaną rozegrane konkurencje zastępcze.

20. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
20.1. Organizator: KS Dobra Marina – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.

Logowanie

Kalendarz zawodów

maj 2022
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości