Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Przepisy rozgrywania Course Racing

Przepisy rozgrywania Course Racing

Drukuj PDF

Przepisy rozgrywania course racing (wyścigów po trasie) - 2011

 

 

1. Liczba wyścigów; limity czasowe i na znak; prędkości wiatru

a. liczba wyścigów

i.    nie więcej niż 8 wyścigów na dzień może być przeprowadzone w każdej flocie,

ii.   nie więcej niż 4 wyścigi mogą być rozgrywane jeden po drugim.

b. limity czasowe i na znak (mogą być zmieniane w zależności od warunków):

i.    limit czasowy wyścigu wynosi 30 minut,

ii.   limit czasowy do pierwszego znaku dla pierwszego zawodnika wynosi 10 minut,

iii. przewidywany czas do mety dla pierwszego zawodnika wynosi 15 minut,

iv. limit czasu ukończenia wyścigu wynosi 10 minut po pierwszym zawodniku w zależności od floty i warunków,

v.   czasy ukończenia mają być ustalone oddzielnie dla każdej kategorii.

c. prędkości wiatru

i.    jeśli prędkość wiatru spada przeciętnie poniżej 5 węzłów w obszarze startu w ciągu ostatniej minuty przed sygnałem startowym, wówczas start ma być zawieszony a nowa procedura startowa wznowiona jak tylko siła wiatru będzie odpowiednia,

ii.   pomiar wiatru ma być dokonany z dryfującej łodzi na wysokości około 2 metrów powyżej poziomu morza. Jeśli nie jest osiągalna dryfująca łódź, wówczas prąd ma być zmierzony i ujęty do obliczeń minimalnej wymaganej siły wiatru,

iii. wyścig ma być przerwany, jeśli znaczna liczba desek jest wywrócona z powodu braku odpowiedniego wiatru.

Decyzja podjęta przez Komisję Regatową jest niepodważalna i nie stanowi powodu do                                    zadośćuczynienia.

 

 

2. Flota lub wyścigi grupowe

a.   w przypadku gdy zarejestrowanych jest 60 lub mniej zawodników - startują razem w jednej flocie,

b.   w przypadku gdy zarejestrowanych jest pomiędzy 61 a 100 zawodników, wówczas reprezentant PSKite decyduje czy startują oni razem w jednej flocie czy też flota ma zostać podzielona na kategorie,

c.   w przypadku gdy zarejestrowanych jest 100 lub więcej zawodników w jednej kategorii, wówczas startują oni w kwalifikacyjnych grupach, po których następują serie finałowe,

d.   dla wyścigów grupowych zawodnicy każdej kategorii mają być podzieleni na dwie, trzy lub cztery grupy o wyrównanych umiejętnościach,

e.   decyzja reprezentanta PSKite jest ostateczna.

 

 

3. Trasy

a.  zalecane trasy są opublikowane na stronach IKA i są to:

i.    trasa na wiatr / z wiatrem

ii.   trasa na wiatr / z wiatrem z bocznym znakiem

iii. trasa na wiatr / z wiatrem z bramką zawietrzną

iv. trasa kwadratu

v.   trasa litery M

vi. trasa trójkąta

vii.          oraz kombinacje powyższych

b.  obszar trasy jest określony jako obszar rozciągający się do 75m poza trasę     włączając w to linię startu i jej przedłużenia.

 

 

4. Start

a.   wyścigi mają być startowane zgodnie z następującym systemem:

łódź startowa wywiesza pomarańczową flagę dla wyścigów całej floty. Dla wyścigów grup i kategorii, każda grupa lub kategoria musi mieć przydzieloną inną identyfikacyjną flagę. Flaga identyfikacyjna ma być podniesiona  na 1 minutę przed rozpoczęciem procedury startowej i opuszczona w momencie ważnego startu.

 

Flaga

Sygnał

Minuty do startu

Czerwona w górę

Ostrzeżenia

5

Czerwona usunięta, żółta w górę

Przygotowania

4

Żółta usunięta

Jednej Minuty

1

Zielona w górę

Startu

0

 

b.   odwołania

Stosuje się tylko odwołanie generalne. Przepis Czarnej Flagi ma być stosowany dla każdego startu.

 

 

5. Punktacja i wyniki odrzucane

a.  każdy wyścig będzie punktowany według Alternatywnego Systemu Małych Punktów:

Miejsce

1

2

3

Każde następne

DNF

DNS

DSQ

Punkty

0.7

2

3

Dodać 1 punkt

Liczba zawodników na mecie +1

Liczba zgłoszonych zawodników + 1

Liczba zgłoszonych zawodników + 1

 

b.  ilość najgorszych wyników odrzucanych w zależności od ilości ukończonych wyścigów:

Ilość wyścigów

1-3

4-6

7-10

11-15

16 i więcej

Ilość odrzuconych wyścigów

0

1

2

3

4

 

 

6. Kategoria Produkcyjna

Zawodnicy rywalizujący na sprzęcie spełniającym poniższe kryteria będą liczeni w klasyfikacji generalnej i niezależnie w klasyfikacji kategorii produkcyjnej. PSKite będzie prowadziła oddzielne klasyfikacje dla obu klas.

Sprzęt musi być zarejestrowany w systemie rejestracyjnym IKA i wymieniony na oficjalnej liście sprzętu produkcyjnego. Obowiązują następujące kryteria:

a.   maksymalna długość deski: 1900mm

b.   maksymalna szerokość deski: 700mm

c.   minimalna waga deski kierunkowej: 4 kg

d.   ilość stateczników / regulowanych stateczników: brak ograniczeń

e.   maksymalna długość stateczników: 500mm

f.    maksymalna powierzchnia latawca: 19m2

g.   maksymalna ilość desek zarejestrowanych na zawody: 1

h.   maksymalna ilość latawców zarejestrowanych na zawody: 3

i.    minimalna ilość jednakowych desek, aby zostać uznane za produkcyjne: 50

 

 

7. Kategorie wiekowe

a.   młodzicy: poniżej 18 lat w roku zawodów

b.   seniorzy: pomiędzy 18 a 34 lata w roku zawodów; otwarta dla zawodników w każdym wieku

c.   mastersi: pomiędzy 35 a 44 lata w roku zawodów

d.   grand mastersi: 45+ lat w roku zawodów

 

Minimum 4 (czterech) zarejestrowanych zawodników kategorii wiekowej wymagana jest, aby sformułować daną kategorię.

 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.