Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zawody Przepisy Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Zgłosznia i warunki dopuszczenia

Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012 - Zgłosznia i warunki dopuszczenia

Drukuj PDF
Spis treści
Eksperymentalne przepisy wyścigów desek z latawcem 2009-2012
Wstęp
Definicje
Przepisy podstawowe
Gdy deski spotykają się
Prowadzenie wyścigu
Inne wymagania
Protesty, zadośćuczynienia
Zgłosznia i warunki dopuszczenia
Organizacja regat
Dodatki
Wszystkie strony


CZĘŚĆ 6

ZGŁOSZENIA I WARUNKI DOPUSZCZENIA

75 ZGŁOSZENIE DO REGAT

75.1 Aby zgłosić się do regat deska musi wypełnić wymagania władzy organizującej regaty. Zgłoszenia może dokonać:

(a)        członek klubu lub innej organizacji stowarzyszonej we władzy krajowej będącej członkiem ISAF;

(b)       stowarzyszony klub lub organizacja; lub

(c)   członek władzy krajowej należącej do ISAF.

75.2 Zawodnicy muszą spełniać wymagania Zarządzenia 19 ISAF, Kodeks Uprawnień.

 

76 NIEDOPUSZCZENIE DESEK LUB ZAWODNIKÓW DO STARTU

76.1 Władza organizująca lub komisja regatowa mogą, przed startem do pierwszego wyścigu, odrzucić lub unieważnić zgłoszenie deski albo wykluczyć zawodnika, uwzględniając ograniczenia wynikające z przepisu 76.2, pod warunkiem, że uczyni to przed startem do pierwszego wyścigu i poda przyczyny swojej decyzji. Jednakże organizator lub komisja regatowa nie może odrzucić lub unieważnić zgłoszenia deski lub wyłączyć zawodnika z powodu reklam, jeżeli deska lub zawodnik spełnia wymagania Zarządzenia 20 ISAF, Kodeks Reklamowania.

76.2 Na mistrzostwach świata lub kontynentu żadne zgłoszenie mieszczące się w ogłoszonych limitach nie może być odrzucone lub unieważnione bez uzyskania uprzedniej aprobaty odpowiedniego międzynarodowego związku klasy (lub Offshore Racing Council) albo ISAF.

 

77                   IDENTYFIKACJA NA ŻAGLACH

Deska musi spełniać prosty zbiór wymagań Dodatku G.

 

78       ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI KLASOWYMI; CERTYFIKATY

78.1 Właściciel deski lub jakakolwiek inna osoba odpowiedzialna za deskę musi zapewnić, iż deska ta spełnia wymogi przepisów klasowych oraz, że jej certyfikat wartości pomiarowej lub wyrównawczej, jeśli są wymagane przez klasę, pozostają ważne. Gdy ISAF tak zarządził, oznaczone numerami i opatrzone datą znaki umieszczone na desce jej mieczu i żaglu służą za certyfikat deski. [B2.2]

78.2    Gdy przepis wymaga, aby deska przedstawiła certyfikat zanim weźmie udział w wyścigu a nie został on przedstawiony, deska może wziąć udział w wyścigu pod warunkiem, że złoży komisji regatowej pisemne oświadczenie potwierdzające, iż ważny certyfikat istnieje i zostanie przekazany komisji regatowej przed zakończeniem regat. Jeżeli certyfikat nie zostanie okazany na czas, deska musi być zdyskwalifikowana we wszystkich wyścigach danych regat.

78.3 Gdy kontroler wyposażenia lub mierniczy danych regat stwierdzi, że deska nie odpowiada wymaganiom przepisów swojej klasy, certyfikatu pomiarowego lub wartości regatowej, musi on złożyć raport na piśmie do komisji regatowej.

 

79       KLASYFIKACJA

Gdy zawiadomienie o regatach lub przepisy klasowe stwierdzą, że niektórzy lub wszyscy zawodnicy muszą spełniać wymagania klasyfikacji, klasyfikacja ta musi być przeprowadzona jak opisano w Zarządzeniu 22 ISAF, Kodeks Klasyfikacji Zawodników.

 

80       REKLAMY

Deska i jej załoga muszą wypełniać wymagania Zarządzenia 20 ISAF, Kodeks Reklamowania.

 

81       WYŚCIGI PRZEŁOŻONE

Gdy wyścig został przełożony na inny termin, wszystkie deski zgłoszone do pierwotnego wyścigu muszą być zawiadomione. Zależnie od decyzji komisji regatowej nowe zgłoszenia, spełniające wymagania zgłoszeń do wyścigu przełożonego, mogą być przez komisję regatową zaakceptowane.



 

Komentarze  

 
0 #1 Marek Rowiński Sr. 2011-06-08 13:28
Dodatek BB - Czerwiec 2011 wprowadzil następujące zmiany:

DEFINICJE:
Deska jest wywrócona gdy:
(a) jej latawiec jest w wodzie,
(b) jej linki są splątane z linkami innej deski, lub
(c) zawodnik, wyraźnie przez przypadek i na znaczący okres czasu (1) upadł do wody lub
(2) został odłączony od kadłuba.

Deska kończy kiedy, podczas gdy zawodnik utrzymuje kontakt z kadłubem, jakakolwiek część jej kadłuba lub zawodnika w normalnej pozycji przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku; albo po raz pierwszy, albo po wykonaniu Kary Jednego Obrotu zgodnie z przepisem 44.3, albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.

PRZEPIS 42.
Deska musi być napędzana jedynie poprzez działanie wiatru na latawiec, działanie wody na kadłub oraz przez własne działania zawodnika, bez uzyskiwania pomocy zewnętrznej. Jednakże zawodnik nie może robić istotnego postępu do przodu poprzez wiosłowanie, płynięcie lub chodzenie.
 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.