Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start PSKite Dokumenty Protokół z posiedzenia Zarządu PSKite 2010-08-12

Protokół z posiedzenia Zarządu PSKite 2010-08-12

Drukuj PDF

Protokół z posiedzenia Zarządu
Polskiego Stowarzyszenie Kiteboardingu
które odbyło się 2010-08-12 w Chałupach

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Zarządu
Maciej Boszko
Mariusz Czapliński
Łukasz Ceran
Marek Rowiński
Adam Szymański
Michał Zieliński

Członkowie KR
Jacek Daktera
Tomasz Janiak

Na wstępie Mariusz Czapliński, stwierdziwszy quorum, zaproponował aby Pan Marek Rowniński został Przewodniczącym Posiedzenia, a Adam Szymański protokolantem, na co obecni na zebraniu jednogłośnie wyrazili zgodę. Przewodniczący posiedzenia przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. przywitanie członków Zarządu
2. omówienie celów posiedzenia:
a. określenie szczegółowych celów działania Zarządu na nadchodzący rok
b. akceptacja regulaminu Zarządu
c. wybór władz Zarząd
3. podjęcie uchwał w ww zakresie
4. wolne wnioski
5. zamknięcie posiedzenia

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek zebrania. Następnie członkowie Zarządu przeprowadzili dyskusję dotyczącą z kierunków przyszłej działalności i podziału prac w Zarządzie.

Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:

Uchwała nr1 Zarządu PSKite z dnia 2010-08-10 w przedmiocie celów działania na najbliższy rok

Poza celami nałożonymi na Zarząd przez Walne Zgromadzenie Członków z 2010-07-08, ktorymi są:
1. Zgłoszenie zmian w statucie i skłądzie Zarządu do sądu
2. Stowarzyszenie PSKite z IKA

Zarząd określa następujące cele na rok 2010/2011:

a.     Podjęcie działań mających na celu uznanie kiteboardingu jako sport kwalifikowany
b.     Koordynacja terminów i patronat merytoryczny nad zawodami kiteboardingowymi w roku 2011
c.      Promocja kiteboardingu, jako sportu i PSKite jako przedstawiciela środowiska uprawiającego ten sport
d.     Rozpoznanie możliwości poznania środków pienieżnych:
i. zarejestrowania PSKite jako OPP
ii.pobieranie opłat za patronat nad zawodami (określony zostanie minimalny próg procentowy opłat za patronat, ostateczna decyzja zawsze będzie podejmowana uchwałą Zarządu)
iii. składki członkowskie
e.      Przygotowanie budżetu PSKite na rok 2010/11
f.       Przygotowanie (przetłumaczenie i adaptacja) zbioru przepisów regatowych, wzorcowych regulaminów zawodów, instrukcji żeglugi, kryteriów sędziowania
g.     Poinformowanie Kapitanatu Sportowego PZŻ o zmianach przekształceniu PSSE  w PSKite
h.     Rozbudowa i promocja strony WWW (target - firmy eventowe)
i.       Przygotowanie oferty ubezpieczenia dla zawodników i hobbystów - OC i NW

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

Uchwała nr2 Zarządu PSKite z dnia 2010-08-10 w przedmiocie regulaminu działania Zarządu

Zarząd przyjął regulamin działania po zmianach jednogłośnie. Treść regulaminu jest załącznikiem do niniejszego protokołu i zastanie opublikowana na stronie www.pskite.pl

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr3 Zarządu PSKite z dnia 2010-08-10 w przedmiocie wyboru władz Zarządu

wybór Adam Szymańskiego Prezesem Zarządu
wybór Marka Rowińskiego Sekretarzem
wybór Macieja Boszko Skarbnikiem
wybór Michała Zielińskiego Wiceprezesem Zarządu
wybór Mariusza Czaplińskiego Wiceprezesem Zarządu
wybór Łukasz Ceran Wiceprezesem Zarządu

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Następnie przewodniczący zwrócił się do obecnych na posiedzeniu z pytaniem, czy są jakieś sprawy, co do których Zarząd powinien zająć stanowisko. Wobec faktu, iż członkowie Zarządu nie przedstawili żadnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie.

 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.

Logowanie

Kalendarz zawodów

maj 2024
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 299 gości